DET COACHANDE LEDARSKAPET - STEG 2

En kurs för dig som gått grundkursen i Det coachande ledarskapet och vill
utveckla ditt coachande förhållningssätt ännu mer! Du får träning och teori som
syftar till fördjupad förståelse och ökad färdighet avseende de modeller och
förhållningssätt som ligger till grund för ett ännu mer utvecklande ledarskap!

Ur innehållet:
- Coacha grupper och team vs coacha individer likheter , skillnader och metoder.

- Utvecklingssamtal och coaching.

- Ökad motivation genom NÖHRA.

- Ökad Passion genom Förändringsnivåer

- 
Hantera hinder, lyfta fram resurser, identifiera mönstren som stjälper och hjälper.

- 
Sorteringskategorier och påverkan, hur du använder språket och gör skillnad.

Under 2+1 dagar får du träna i olika övningar och konstellationer, du får
teorigenomgångar, reflektions- och diskussionsutrymme. Mellan tillfällena har
du möjlighet att integrera och prova och därefter ta upp dina erfarenheter
nästa gång.

Kursledare är Lennart Carlsson

Kursen går kontinuerligt som öppen utbildning och när ser du under rubriken
Aktuellt!

Vill du veta mer om kursen eller hur vi kan anpassa en företagsintern
utbildning för just ert företag kontakta gärna oss.

info@puzzleasbrand.com