DET COACHANDE LEDARSKAPET - STEG 1

Din verksamhets resultat och framgång är direkt beroende av hur väl du kan
stötta och motivera dina medarbetare. Det coachande ledarskapet hjälper
medarbetare att leda sig själva. Genom att stötta och inspirera hjälper coachen
medarbetaren att förtydliga sina mål och utnyttja sin fulla potential.

Fördelar med den coachande ledarstilen!

Det finns en rad fördelar med den coachande ledarstilen jämfört med andra
ledarstilar.

För medarbetaren

  • Bättre självkänsla
  • Ökad motivation
  • Ökad förmåga att sätta upp mål och nå resultat
  • Ökad personlig tillfredställelse

För ledaren

  • Självgående och ansvarstagande medarbetare

För arbetsplatsen

  • Skapar en kultur där man tar eget ansvar i stället för att leta syndabockar
  • Ökar engagemanget och lojaliteten mot arbetsplatsen
  • Högre effektivitet, kvalitet och kreativitet

Under 2+1 dagar får du träna i olika övningar och konstellationer, du får
teorigenomgångar, reflektions- och diskussionsutrymme. Mellan tillfällena har
du möjlighet att integrera och prova och därefter ta upp dina erfarenheter
nästa gång.

Kursledare är Lennart Carlsson

Kursen går kontinuerligt som öppen utbildning och när ser du under rubriken
Aktuellt!

Vill du veta mer om kursen eller hur vi kan anpassa en företagsintern
utbildning för just ert företag kontakta oss.

info@puzzleasbrand.com