NäTVERK

Färjestad BKs nätverk består av över 1 400 företag som på olika sätt är involverade i verksamheten. Det är en stor variation av egna företagare, konsulter, kooperativ, kommunala och offentliga organisationer, specialister och multinationella storföretag. Genom Akademien tar vi tillvara på nätverket och skapar olika mötesformer i mindre och större grupperingar.

TORSDAGS- ELLER FREDAGSKLUBBEN
En populär mötesform är våra nätverksklubbar med ca 40 deltagare per grupp. Vi anordnar 5 mötestillfällen (alla på en torsdag alternativt fredag) och inleder med lunchbuffet i restaurang nitton32 (Löfbergs Lila Arena) ca 12.30, fortsätter med en presentations/mingel stund, föreläsning och därefter ev avslutande diskussion ca14.30. Här möter du nya och gamla kontakter, bygger ny kunskap och ökade affärsrelationer.

REFERENSER
Några exempel på partnerföretag som använt Akademiens tjänster och utbildningar för att stärka sitt ledarskap.

Christer Johansson, ICA Maxi
Har genomgått utbildningen Det coachande ledarskapet Steg 1 och 2.
”Det bästa med kursen Det coachande ledarskapet är att jag direkt kan ha nytta av mina nya kunskaper i min butik.”

Lena Bergström VD Hotell Frykenstrand
Har kombinerat utbildningen Det coachande ledarskapet och Individuell Ledaroaching.
”Utvecklingsprogrammet har lärt mig att gå ifrån teori till praktik i mitt ledarskap."

Ulf Sandlund VD Ninetech
”Vi vill vara ett modern företag där ständig utveckling är det självklara därför har vi valt att låta våra chefer och ledare förkovra sig i Det coachande ledarskapet.”

Kjell-Åke Hagström Personalchef Sunne Kommun
”Vi vill vara en attraktiv arbetsplats och det kräver ett modernt ledarskap som ger ännu mer självgående medarbetare därför har vi valt att samarbeta med Färjestad BK Akademien och Lennart Carlsson.”

info@puzzleasbrand.com