TJäNSTER

Färjestad BK Akademien AB är ett helägt dotterbolag till Färjestad Bollklubb Ideell förening, bildat 2009. Med grund i elitidrotten och den samlade erfarenheten av att coacha och leda både individer, lag och organisationer levererar vi tjänster inom ledarskapsutveckling till företag och organisationer i olika branscher. Vi har flera samarbeten med erfarna konsulter och utbildningsorganisationer samt ett brett företagsnätverk kopplat till Akademien.


Det coachande ledarskapet - steg 1
En inledande 3-dagarskurs för dig som organisations- eller teamledare, alternativt en ledningsgrupp. öppna kurser med ca 15 deltagare per tillfälle anordnas 2 ggr per är och interna kurser (för ett företag i en ledningsgrupp) kan anordnas vid förfrågan.

Det coachande ledarskapet - steg 2
En 3-dagarskurs för dig som gått grundkursen i Det coachande ledarskapet och vill utveckla ditt coachande förhållningssätt ännu mer! Du för träning och teori som syftar till fördjupad förståelse och ökad färdighet avseende de modeller och förhållningssätt som ligger till grund för ett utvecklande ledarskap.

Företagsanpassad medarbetarutveckling
Företrädesvis företag där ledarna genomgått Det coachande ledarskapet steg 1 och/eller steg 2 kan gå vidare med ett skräddarsytt medarbetarutvecklingsprogram. Detta anordnas primärt som en företagsintern utbildning i syfte att skapa ett väl fungerande medarbetarskap och lagarbete. Programmen genomförs ofta under rubriker som: Motivation Effektivitet och Arbetsglädje eller Framgångsrik Förändringshantering

Individuell ledarutveckling/Coaching
Projektledare, teamledare eller företagsledare på olika nivåer kan alla behöva personligt stöd i sin utveckling att bli framgångsrika ledare. Det gäller inte minst unga ledare som tidigt tilldelats ansvar, krav och förväntningar. Vi skapar förutsättningar för att utveckla förmågan att leda sig själva och andra och nå sin fulla potential så väl professionellt som privat. Vi ger stöd i den processen genom att vara en aktiv, mål- och resultatstyrd coach/samtalspart.

Nätverk
Alla med intresse av kompetensutveckling! över 1 400 företag finns i Förjestad BKs nätverk och inom Akademien anordnar vi forum för att mötas, utveckla nya ledarskapskunskaper och affärsrelationer. Torsdags- och fredagsklubben är en populär mötesform där vi samlas vid 5 olika tillfällen (á 2 tim) på året till gemensam lunch, föreläsning och diskussionstid (ca 40 deltagare per grupp från olika företag).

Värdegrund
Företag, kommunala och statliga organisationer som bättre behöver förstå de värden och drivkrafter som finns inom bolaget, dess medarbetare och chefer. Värdegrundsarbetet går ut på att analysera vad det är som sitter i väggarna hos vissa företag, outtalade normer och värderingar. En tydlig värdegrund hjälper företag att nå sina mål.

Helt eget konferensprogram
Konferenslokaler, utrustning och mat/dryck paket offereras i samarbete med Löfbergs Arena.

info@puzzleasbrand.com